O projektu

O PROJEKTU

Naziv projekta: „Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa“ ProViZA
Šifra projekta: HR.3.2.01-0347
Voditeljica projekta i istraživačica: dr. sc. Klara Bilić Meštrić
Mentorica projekta: doc. dr. sc. Lucija Šimičić
Naziv korisnika: Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku
Ukupna vrijednost projekta: 382.246,12 KUNA.
Razdoblje provedbe projekta 23. srpnja 2015. – 22. listopada 2016.
Projekt sufinancira Europska unija: iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

CILJEVI PROJEKTA

  • istraživanje čimbenika koji pomažu očuvanju, odnosno uzrokuju promjenu i/ili gubljenje jezika zadarskih Arbanasa
  • razvijanje kompetencija i jačanje potencijala poslijedoktorandice čije je djelovanje vezano uz proučavanje manjinskih zajednica i očuvanja jezične raznolikosti

VAŽNOST PROJEKTA

  • predlaganje mjera za očuvanje arbanaškog na temelju procijenjenog vitaliteta arbanaške zajednice u Zadru i u suglasnosti s pripadnicima­ same zajednice
  • razrada teorijskog okvira i metodologije istraživanja procesa u manjinskim jezičnim zajednicama

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  • priprema i provođenje etnografskog istraživanja
  • analiza podataka
  • obavještavanje lokalnih medija o projektu
  • javna prezentacija i objavljivanje projektnih rezultata
  • organizacija završnog skupa
  • izrada preporuka za očuvanje jezičnog vitaliteta Arbanasa
  • edukacija mladog istraživača na relevantnim znanstvenim institucijama
  • prijava europskog projekta s ciljem održivosti projekta