Izlaganje na međunarodnom skupu Communication in the “Country of Babel”: Language Ideological Debates on Contact Varieties (Bern, Švicarska, 11. – 12. studenog 2015.)

Na Sveučilištu u Bernu je od 11. do 12. studenog 2015. održan skup Communication in the “Country of Babel”: Language Ideological Debates on Contact Varieties. U sklopu skupa, čije su teme bile jezične ideologije i kontaktni varijeteti, voditeljica projekta ProViZA, dr. sc. Klara Bilić Meštrić i  doc. dr. sc. Lucija Šimičić mentorica na projektu, održale su izlaganje naslovljeno “It’s a dialect, it has never been the original”: Ideology in the treatment of non-standardized and standardless languages in Croatian educational contexts.U izlaganju su, između ostalog, predstavile početne podatke s projekta ProViZA te problematizirale višeslojnu situaciju uvođenja nestandardiziranoga govora u obrazovni kontekst. Skup je bio ograničenoga karaktera te je izlagalo dvadesetak sudionika. Plenarni izlagači ovoga skupa bili su: Helen Kelly-Holmes (University of Limerick), David Britain (University of Bern), Crispin Thurlow (University of Bern), Richard Watts (University of Bern).

Program skupa

bern