Izlaganje na međunarodnom skupu: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike – CLARC2016 (Rijeka, Hrvatska, 3. – 5. lipnja 2016)

rijeka1Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016 Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike održan je 3. 4. i 5. lipnja 2016. godine u organizaciji Centra za jezična istraživanja (CJI) pri Filozofskome fakultetu u Rijeci, u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ). Skup je bio posvećen jezičnomu planiranju i jezičnoj politici (jezičnim politikama). U suautorstvu s mentoricom na projektu, doc. dr. sc. Lucijom Šimičić, voditeljica projekta, dr. sc. Klara Bilić Meštrić, održala je izlaganje naslovljeno The position of language and discourses of belonging among the Arbanasi of Zadar, Croatia te prikazala analizu podataka dosadašnjeg istraživanja provedenog u sklopu projekta. NA skupu je također, s kolegom Ivanom Panovićem sa Sveučilišta u Singapuru, vodila sekciju posvećenu sociolingvističkim aspektima jezičnoga identiteta i jezične uporabe. Voditeljica je projekta na skupu imala prilike čuti i upoznati se s različitim pristupima iz područja jezičnoga planiranja i jezične politike (jezičnih politika) kroz različite perspektive drugih humanističkih i društvenih znanosti.