Istraživački tim

ISTRAŽIVAČKI TIM

Voditeljica projekta i istraživačica: Dr. sc. Klara Bilić Meštrić
Sveučilište  u Zadru, Odjel za lingvistiku
Trg kneza Višeslava  9,
HR – 23000 Zadar
E-mail: klara.bilic.mestric@gmail.com
Telefon: 098663700
Web: www.proviza-unizd.eu

Mentorica projekta: Doc. dr. sc. Lucija Šimičić
Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku
E-mail:lsimicic@unizd.hr
Telefon: +385 23 200 827
Web: www.unizd.hr/lingvistika