Studijski posjet – Institute of Education, University College London (London, UK, 13. – 24. svibnja 2016.)

U sklopu projekta ProViZA dr. sc. Klara Bilić Meštrić provela jedvotjedni studijski posjet naInstitutu za obrazovanje (Institute of Education, University College London). Posjet je organizirala dr. sc. Dina Mehmedbegović s Instituta za obrazovanje a u sklopu posjeta dr. sc. Klara Bilić Meštrić prikupljala je potrebnu literaturu za istraživanje projekta ProViZA te je održala dva gostujuća predavanja. Prvo predavanje, Introduction to Action Research, održano je na diplomskom studiju (MA TESOL), dok je drugo predavanje, ConnectingTheoretical Framework to Data održano doktorandima sa studija Culture, Communication and Media.

Voditeljica je projekta također sudjelovala na jednodnevnoj konferenciji Language and Conflict u organizaciji School of Oriental and African Studies(SOAS), gdje je imala prilike pozvati sudionike na konferenciju projekta ProViZA na Sveučilištu u Zadru koja će se održati u rujnu 2016.