Terensko istraživanje – etnojezični vitalitet Arbanasa u Zadru

U tijeku je provedba terenskog istraživanja etnojezičnoga vitaliteta Arbanasa u sklopu projekta ProViZA. Istraživanje se temelji na upitniku o etnojezičnom vitalitetu koji su sastavili estonski znanstvenici Martin Ehalaa i Anastassia Zabrodskaja, koji je prilagođen hrvatskome kontekstu. Zahvaljujemo se svima koji su do sada sudjelovali istraživanju! Ukoliko biste i sami sudjelovali u ovom istraživanju, pozivamo Vas da nas kontaktirate na mail adrese i brojeve telefona navedene na ovim web stranicama.